Vekkelse

Ordet skal aldri miste sin kraft. Litt fra en bibeltime i Sverige, 2005

Rom 1. 16-17For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro ...
hits