desember 2015

APOSTLENES TID ER FORBI - MEN ORDET DE SKREV LEVER

Helt fra de første kristnes tid, har man ansett skriftene i Det nye testamentet for å være apostoliske. Dette betyr at de enten er skrevet av en av Jesu apostler, eller av apostlenes disipler. Skal...
hits