november 2008

TROEN OG INKARNASJONEN

For en som er lærer ved en bibel og misjonsskole er det viktig å danne seg et bilde av studentenes forkunnskaper. Hva nytter det å strø om seg med vanskelige ord dersom slike ord ikke bir forstått ...

BØNN I JESU NAVN

Johannes 16. 23b - 24.Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Før sin lidel...
hits