november 2007

Når har forkynnelsen nådd frem?

PRIVATE De som leser bloggen min har sikkert oppdaget at jeg er opptatt av forkynnelsen. Kanskje har jeg blitt litt ensidig? Det får jeg i tilefelle prøve å rette opp etter at jeg har skrevet dett...

Fra en tur i Finnmark

Advarsel mot de som fører troende mennesker bort fra Jesus

Apostelgjerningene 20. 28 - 32."Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg me...

Johannes 5. 1 - 9.

"Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har fem bueganger. I disse lå det en me...
hits