oktober 2009

TIL ALLE SOM STREVER OG HAR TUNGT Å BÆRE

Matteus 11. 28 - 30.Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile f...

ORIENTERING

Desverre kommer det for tiden inn noe på bloggen min som jeg ikke er glad for. To personer har gitt meg tilbakemelding om det, og jeg forsøker å finne en eller annen sperreordning som hindrer det. ...

JESU MAKT OG KONG HERODES MAKT

Matteus 14. 1 - 13.På den tid fikk fjerdingsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus. Han sa da til sine tjenere: Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse kreften...

SVAK TRO FRELSER OGSÅ

Matteus 14. 22- 33.Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens hans sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han op...
hits