oktober 2008

Troens gjerninger og kampen mellom det gamle og det nye

For å forstå mer av hvordan helliggjørelsen går for seg, er det nødvendig å være klar over hva gjenfødelse er. Vi sier at et menneske blir gjenfødt i det øyeblikk det kommer til tro. Det at troen e...

Salme 32. 1 - 6

Salig er den som har fått sine overtredelser forlatt, og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd .....Å være salig er ikke det samme som å leve i en konstant lykkerus,...

FORMANINGER

Kristne mennesker er ikke alltid i stand til å finne ut hvordan de skal leve. Derfor kan det oppstå diskusjoner om hva man kan tillate seg og hva man ikke bør tillate seg som kristen. Dette viser a...

SOAKING IGJEN

I disse dager arrangerer Catch the Fire Norge en konferanse der folk læres opp i såkalt soaking. Det som skjer er behørig presentert i avisen DagenMagazinet, både i nettutgaven og i papirutgaven. M...

HELLIGGJØRELSE

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom 6. 14. Nå vil jeg skrive litt om det nye livet som Gud skaper i dem som kommer til tro på Jesus Kristus....
hits