september 2013

SKRIFT OG TRADISJON I KATOLSK OG LUTHERSK TEOLOGI

Begrepene Skrift og tradisjon er kjent blant folk som har en viss interesse for teologi. En skal ikke ha lest mye før en forstår at disse ordene viser til en problematikk det er uenighet om. Her sk...
hits