september 2010

Fred, trengsler og helliggjørelse

Romerbrevet 5. 1- 5 Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss...

HELBREDELSE OG BØNN

I enkelte sammenhenger har det vært fokusert sterkt på helbredelse og bønn for syke. Dette har fått stor oppmerksomhet, ikke minst i våre kristne aviser. Kanskje har dette blitt noe dempet ned de s...
hits