august 2013

Jesu oppstandelse, troen og frelsen

Læren om Jesus oppstandelse er så viktig at den er nedfelt i kirkens bekjennelsesskrifter. De som ønsker å kalle seg kristne må derfor tro at Jesus virkelig stod legemlig opp fra de døde. Bibelen o...
hits