juli 2012

NYKALVINISMEN - NOEN PROFILER OG LEDERE

I forrige innlegg skrev jeg litt generelt om nykalvinismen (se innlegget som er publisert nedenfor). Jeg nevnte at jeg ville følge dette opp med å skrive litt om enkelte av bevegelsens ledere. Det ...

Nykalvinisme - neokalvinisme - nypuritanisme

I marsnummeret 2009, presenterte Time Magazin ti retninger som man mente har betydelig innflytelse i vår tids verden.Blant disse var den såkalte nykalvinske bevegelse. Man hadde merket seg en gansk...
hits