juli 2009

PROFETIER ANNO 1987 - 2009... HVA SKAL MAN TRO?

Under OASE stevnet denne sommeren (2009) ble det fremført flere såkalte profetiske budskap. En av "profetene", Bob Fraser, hevdet at han mottok konkrete profetier om Norge den 4. desember 2008. I f...
hits