juni 2013

NYKALVINISMEN

For to tre uker siden ble jeg bedt om å skrive noen korte artikler om nykalvinismen som skulle legges ut på hjemmesiden til NLM Sørvest. Artiklene skulle være på ca 450 ord, og kunne derfor ikke bl...
hits