juni 2009

BIBELEN PROFETIENE OG ISRAEL

Helt siden jeg studerte teologi har jeg vært opptatt av forholdet mellomDet gamle og Det nye testamentet. Skal vi forstå Det gamle testamenet rett, må det tolkes i lys av Det nye. I tillegg må vi t...
hits