mai 2009

HYRDENÅDEGAVEN.

Noen kristne kan få et bestemt ansvar som hyrder for Guds folk. Deres oppgave er å veilede andre kristne, og å holde vakt slik at villedende forkynnelse og lære ikke får påvirke de som tror på Jesu...

NÅDEGAVENES FORUTSETNING

.... Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave. 1. Kor 1. 5- 7Ordet nådegave er en oversettelse av det greske ordet karisma. Avklarende med tanke på å f...

TRO FRELSESVISSHET GLEDE

Hebreerbrevet 6. 18 - 20.  Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenf...
hits