mai 2008

KRONIKK I DAGEN MAGAZINET

I dag, 8 mai 2008, har jeg fått inn en kronikk i vår kjære avis Dagen. Jeg har skrevet litt om den kristne etikk, med særlig henblikk på det som alle er så opptatt av for tiden, nemlig den såkalte ...

ER KRISTEN ETIKK MENNESKEFINDTLIG?

I løpet av få tiår har den norske regjering godkjent flere lover som står i et motsetningsforhold til den kristne tro. Alt tyder på gjennomslag også for den såkalte nøytrale ekteskapslov. Her skal ...
hits