april 2008

Døperen Johannes

Matteus 11. 2 - 6. Da nå Johannes i fengsel fikk høre om Messias gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham. Er du den som skal komme eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte o...
hits