mars 2013

DET GJELDER DIN FRELSE

ROM 5. 7 - 10. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss m...

SAMTIDIG RETTFERDIG OG SYNDER.

Læren om at en kristen samtidig er synder og rettferdig (simul justus et pecator) er særegen for luthersk tro. Gjennom årene har den vært til stor trøst og hjelp for mange. Nå for tiden ser det ut ...
hits