mars 2012

ER KIRKEN USYNLIG?

Det sies av og til at kirken er usynlig. De som sier det, tenker nok først og fremst på at bare Jesus vet hvem som har en levende tro på ham. Vi kan ikke sette oss til doms over andre. Ingen kan m...

SIKKER PÅ FRELSEN?

Mange kristne sliter fordi de ikke føler seg sikre på at de virkelig er Guds barn. De har ikke det vi kaller frelsesvisshet. Disse trenger hjelp til å forstå hva det vil si å være frelst, og de tre...

Guds folk driver misjon

Etter sin oppstandelse befalte Jesus sine disipler å forkynne Guds ord for alle folkeslag. Mat 28. 16 - 20. Dette viser at Guds vil at mennesker over hele jorden skal få anledning til å høre budska...
hits