mars 2011

LITT POSTMODERNISME

Postmodernismen blir i kristne sammenhenger gjerne presentert som etisk relativisme. Med dette får man frem et vesentlig poeng ved denne retningen. Skal man forstå postmodernismen utover dette, må ...

HVEM ER NATTVERDEN FOR?

Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. (1. Kor 11. 27). Her blir det gitt en sterk advarsel om ikke å ete nattverden på uv...
hits