mars 2007

Hvordan leser du?

Lukas 10. 25 - 28. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa da til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan Leser du? Han svarte og s...
hits