februar 2012

NÅDEGAVENES HENSIKT

I 1 Kor 12. 4 - 11 og i Rom 12. 3 - 8, finner vi en oppregning av forskjellige slags nådegaver. Det tales om "kunnskaps" og "visdoms tale", om nådegaver til å hjelpe, til å helbrede, til å gjøre kr...

NÅDEGAVENES FORUTSETNING

Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave. 1 Kor 1. 5 - 7 Ordet nådegave er oversettelse av det greske ordet karisma. Med tanke på å forstå hva en...

NOEN ORD OM KIRKEN

Johannes 10. 14. Jesus sier: "Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg". Når vi hører ordet kirke har vi lett for å tenke på en bygning der kristne mennesker samles, elle...

NATTVERDEN

Nattverden er det andre av de nådemidlene som vi kaller sakramenter. Det synlige middel som brukes her, er brød og vin. Når brødet og vinen utdeles, uttales de ordene som Jesus påla sine disipler å...
hits