februar 2007

Våre bygninger og Guds

Matteus 24. 1 - 2. Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem. Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikk...

Bønn i Jesu navn

Johannes 16. 23b - 24. Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkom...

Den rike mann og Lasarus

LUKAS 16. 19 ? 31. ?Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin., og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten han...
hits