januar 2013

TALER GUD?

Kristen teologi bygger på Guds åpenbaring. Dette er en påstand mange vil være enige i. Når man reiser spørsmål om hva som menes med åpenbaring, vil man imidlertid oppdage at det hersker stor uenigh...
hits