januar 2012

DÅPEN

Bibelens lære om dåpen, viser tydelig at det er Gud som handler overfor mennesket når dåp finner sted. Gud frelser, gjenføder og gir Den Hellige Ånd ved dåpen. Hva som skjer i dåpen, er likevel omt...

NÅDEMIDLENE

Ordet nådemiddel brukes som betegnelse på de redskaper, eller midler, som Gud bruker for å gi mennesker den frelse og nåde som Jesus har gjort ferdig ved sin død og oppstandelse. For å få den rette...

Mer om hvem den Hellige Ånd er og hva han gjør

Som tidligere påpekt, lærer Skriften at Den Hellige Ånd er Gud, og samtidig en av de tre personer i Gud. Han kalles derfor"Guds Ånd" 1. Kor. 2.11, "Herrens Ånd" 2. Kor, 3.17 og "Faderens Ånd" Matt....
hits