januar 2011

BEKJENN DEN KRISTNE TRO

Gjennom historien har det oppstått situasjoner da kirken har vært tvunget til å gi uttrykk for sin tro og lære på en måte som må anses for å være forpliktende for alle mennesker som bekjenner seg s...

EVANGELISK FRIHET, RETTIGHET OG PLIKT

I løpet av det nittende århundre vokste den såkalte lekmannsbevegelsen frem i Norge. Den hadde ganske trange kår til å begynne med. Fra staten og kirkens side ble det satt begrensninger på den. Vi ...

DEN SISTE TID OG JESU GJENKOMST

Bibelen lærer at menneskehetens historie en gang skal avsluttes. En dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde. Deretter skal Gud skape en ny Himmel og en ny jord. Før dette skjer, skal...
hits