Katolisisme

LITT OM KATOLISISME OG DOGMET OM MARIA

I vår tid ser man en økende åpenhet overfor katolisismen. Fra en side sett lar dette seg forstå. Særlig dersom en betrakter den katolske kirke som aktør på det etiske område. I så måte fremstår Den...
hits