hva kristne tror

Guds folk driver misjon

Etter sin oppstandelse befalte Jesus sine disipler å forkynne Guds ord for alle folkeslag. Mat 28. 16 - 20. Dette viser at Guds vil at mennesker over hele jorden skal få anledning til å høre budska...

NÅDEGAVENES HENSIKT

I 1 Kor 12. 4 - 11 og i Rom 12. 3 - 8, finner vi en oppregning av forskjellige slags nådegaver. Det tales om "kunnskaps" og "visdoms tale", om nådegaver til å hjelpe, til å helbrede, til å gjøre kr...

NÅDEGAVENES FORUTSETNING

Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave. 1 Kor 1. 5 - 7 Ordet nådegave er oversettelse av det greske ordet karisma. Med tanke på å forstå hva en...

NOEN ORD OM KIRKEN

Johannes 10. 14. Jesus sier: "Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg". Når vi hører ordet kirke har vi lett for å tenke på en bygning der kristne mennesker samles, elle...

NATTVERDEN

Nattverden er det andre av de nådemidlene som vi kaller sakramenter. Det synlige middel som brukes her, er brød og vin. Når brødet og vinen utdeles, uttales de ordene som Jesus påla sine disipler å...

DÅPEN

Bibelens lære om dåpen, viser tydelig at det er Gud som handler overfor mennesket når dåp finner sted. Gud frelser, gjenføder og gir Den Hellige Ånd ved dåpen. Hva som skjer i dåpen, er likevel omt...

NÅDEMIDLENE

Ordet nådemiddel brukes som betegnelse på de redskaper, eller midler, som Gud bruker for å gi mennesker den frelse og nåde som Jesus har gjort ferdig ved sin død og oppstandelse. For å få den rette...

Mer om hvem den Hellige Ånd er og hva han gjør

Som tidligere påpekt, lærer Skriften at Den Hellige Ånd er Gud, og samtidig en av de tre personer i Gud. Han kalles derfor"Guds Ånd" 1. Kor. 2.11, "Herrens Ånd" 2. Kor, 3.17 og "Faderens Ånd" Matt....

HELLIGGJØRELSE

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom6. 14. Nå vil jeg skrive litt om det nye livet som Gud skaper i dem som kommer til tro på Jesus Krist...

HVA ER RETTFERDIGGJØRELSE?

Skal du forstå hva rettferdiggjørelsen er, trenger du først å få klarhet i hva selve ordet rettferdiggjøre betyr. For mange er det nærliggende å tenke at dette ordet viser til hvordan Gud går frem ...

FORSONINGEN

Skal vi forstå hva Jesu frelsesverk innebærer, er det nødvendig å si noe om hva ordene soning og forsoning betyr. La oss ta ordet soning først. Når vi sier at Jesus har sonet for våre synder leg...

HVA ER FRELSE?

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

SYNDEFALLET

Forholdet mellom Gud og de første mennesker var, som vi tidligere har vært inne på, etablert ved Guds Ord. 1. Mosebok 2. 16 - 17. Gjennom Ordet kjente menneskene Guds godhet, og det bilde de hadde ...

MENNESKET, SKAPT AV GUD

Mennesket ble, i følge Bibelens fremstilling, skapt på den sjette dag, etter at Gud hadde fullført hele det øvrige skaperverket. Det første menneske Gud skapte var en mann, som han kalte Adam. Dere...

GUD SKAPER

Bibelens lære om skapelsen finner vi særlig i de to første kapitlene i 1. Mosebok. Her leser vi at Gud - i begynnelsen -, skapte himmelen og jorden (1. Mosebok 1. 1). Bibelens lærer ellers at Gud s...

BIBELSTEDER SOM VISER AT GUD ER EN OG TRE

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

FADEREN SØNNEN OG ÅNDENS OPPGAVER

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

HVEM ER GUD?

Det er noe motsetningsfylt i Skriftens tale om Gud. Noen ganger omtales han som en, av og til som to, og av og til også som tre. Bibelen omtaler den ene Gud som Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd. D...

HVA SLAGS BOK ER BIBELEN?

Dersom vi leser Bibelen med oppmerksomhet, ser vi snart at den er annerledes enn andre bøker. Den er spesiell, blant annet fordi det liksom ikke finnes grenser for hva den kan si oss noe om. For ek...

troslære på blogg

Jeg har hatt en pause fra bloggen min en tid, men nå tenker jeg å starte opp igjen. I løpet av ferien har jeg tenkt at jeg vil bruke den på en noe annerledes måte. Jeg skal undervise Bibelskolen ve...

BEKJENN DEN KRISTNE TRO

Gjennom historien har det oppstått situasjoner da kirken har vært tvunget til å gi uttrykk for sin tro og lære på en måte som må anses for å være forpliktende for alle mennesker som bekjenner seg s...

DEN SISTE TID OG JESU GJENKOMST

Bibelen lærer at menneskehetens historie en gang skal avsluttes. En dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde. Deretter skal Gud skape en ny Himmel og en ny jord. Før dette skjer, skal...

HVEM ER DEN HELLIGE ÅND?

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

I NÅDENS LYS

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

JESU OPPSTANDELSE

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

HVA SLAGS BOK ER BIBELEN?

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

FORSONINGEN

Skal vi forstå hva Jesu frelsesverk innebærer, er det nødvendig å si noe om hva ordene soning og forsoning betyr. La oss ta ordet soning først. Når vi sier at Jesus har sonet for våre synder legger...

Nattverden

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tsty...

DÅPEN

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-nosho...

HVA ER KIRKEN?

Johannes 10. 14.Jesus sier: Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.Når vi hører ordet kirke har vi lett for å tenke på en bygning der kristne mennesker samles, et organisert k...

TROEN OG INKARNASJONEN

For en som er lærer ved en bibel og misjonsskole er det viktig å danne seg et bilde av studentenes forkunnskaper. Hva nytter det å strø om seg med vanskelige ord dersom slike ord ikke bir forstått ...

HELLIGGJØRELSE

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom 6. 14. Nå vil jeg skrive litt om det nye livet som Gud skaper i dem som kommer til tro på Jesus Kristus....

Hva betyr det at Gud rettferdiggjør et menneske?

En av mine oppgaver ved Fjellhaug skoler er å undervise bibelskolen i troslære. Det er noe av det kjekkeste jeg får være med på ved Fjellhaug. I de siste årene har jeg ved studieårets begynnelse gi...

HVORFOR ER TREENIGHETSLÆREN VIKTIG? HER ER EN AV GRUNNENE

For ikke lenge siden ble jeg oppmerksom på en forfatter som heter Brian McLaren. Han har innflytelse innen den såkalte Emerging Church bevegelsen, en retning som noen år har har gjort seg gjeldende...

HVA ER TRO?

For å forstå hva troen på Jesus er, og hvordan troen blir til, må vi definere troen som tillit til Gud. Først når troen forståes som tillit, kan vi tenke rett om hva det vil si at Gud gir troen. Vi...

Når har forkynnelsen nådd frem?

PRIVATE De som leser bloggen min har sikkert oppdaget at jeg er opptatt av forkynnelsen. Kanskje har jeg blitt litt ensidig? Det får jeg i tilefelle prøve å rette opp etter at jeg har skrevet dett...
hits