Det kristne livet

SAMTIDIG RETTFERDIG OG SYNDER.

Læren om at en kristen samtidig er synder og rettferdig (simul justus et pecator) er særegen for luthersk tro. Gjennom årene har den vært til stor trøst og hjelp for mange. Nå for tiden ser det ut ...

ER KIRKEN USYNLIG?

Det sies av og til at kirken er usynlig. De som sier det, tenker nok først og fremst på at bare Jesus vet hvem som har en levende tro på ham. Vi kan ikke sette oss til doms over andre. Ingen kan m...

ER KRISTNE LOVLØSE?

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

SØKE I SEG SELV - SELVRANSAKELSE?

Spørsmål på bloggen utfordrer til å si litt om hva mennesket finner når det søker Gud i sitt eget indre. Spørsmålet aktualiseres særlig i forhold til forskjellige former for introversjonsmystikk, d...

Døperen Johannes

Matteus 11. 2 - 6. Da nå Johannes i fengsel fikk høre om Messias gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham. Er du den som skal komme eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte o...

Dere er jordens salt.

Dere er jordens salt!Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Matteus 5. 13. Jesus sammenligner ...
hits