artikler

APOSTLENES TID ER FORBI - MEN ORDET DE SKREV LEVER

Helt fra de første kristnes tid, har man ansett skriftene i Det nye testamentet for å være apostoliske. Dette betyr at de enten er skrevet av en av Jesu apostler, eller av apostlenes disipler. Skal...

SÅMANNEN

Lukas 8. 4 - 15 Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbygdene, sa han i en lignelse: En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det bl...

SKRIFT OG TRADISJON I KATOLSK OG LUTHERSK TEOLOGI

Begrepene Skrift og tradisjon er kjent blant folk som har en viss interesse for teologi. En skal ikke ha lest mye før en forstår at disse ordene viser til en problematikk det er uenighet om. Her sk...

DET GJELDER DIN FRELSE

ROM 5. 7 - 10. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss m...

TALER GUD?

Kristen teologi bygger på Guds åpenbaring. Dette er en påstand mange vil være enige i. Når man reiser spørsmål om hva som menes med åpenbaring, vil man imidlertid oppdage at det hersker stor uenigh...

TILFELDIGHETENS PROBLEM

Artikkelen stod på trykk i siste nummer av Fast Grunn (nr. 6.2012). Arne Helge Teigen Hvorfor skjedde dette med meg? Spørsmålet trenger på, når sykdom og død rammer uventet. Man stå...

BIBELENS TROVERDIGHET OG TROEN PÅ FRELSEN

En undersøkelse i Vårt Land (13. 3) har vist at tre av fire prester og pastorer mener at skapelsesberetningen er billedlig. Fortellingene om syndefloden og profeten Jonas kan vi betrakte som diktni...

HVEM ER NATTVERDEN FOR?

Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. (1. Kor 11. 27). Her blir det gitt en sterk advarsel om ikke å ete nattverden på uv...

EVANGELISK FRIHET, RETTIGHET OG PLIKT

I løpet av det nittende århundre vokste den såkalte lekmannsbevegelsen frem i Norge. Den hadde ganske trange kår til å begynne med. Fra staten og kirkens side ble det satt begrensninger på den. Vi ...

Jeg sådde, Apollos vannet men Gud gav vekst 1. Kor 3. 6.

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

LIDELSEN OG DET ONDE

Lidelsen og det onde oppleves svært virkelig i denne verden. Samtidig er nettopp lidelsen og det onde noe av det vi bruker mest energi på å fortrenge, fornekte eller bortforklare. Ingen av oss kan ...

LUTHERSKE TANKER OM KIRKEN

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

JEG HAR OPPRETTET HJEMMESIDE

Jeg holder på med å snekre sammen en hjemmeside, og har kommet såpass langt at jeg har fått lagt ut noe av det jeg har skrevet gjennom årene. Nettadressen er kanskje noe merksnodig, det ble: http//...

ORIENTERING

Desverre kommer det for tiden inn noe på bloggen min som jeg ikke er glad for. To personer har gitt meg tilbakemelding om det, og jeg forsøker å finne en eller annen sperreordning som hindrer det. ...

BIBELEN PROFETIENE OG ISRAEL

Helt siden jeg studerte teologi har jeg vært opptatt av forholdet mellomDet gamle og Det nye testamentet. Skal vi forstå Det gamle testamenet rett, må det tolkes i lys av Det nye. I tillegg må vi t...

Nå er det på tide å skrive noe igjen.

Det er en stund siden jeg sistskrev på bloggen min. Omsider har jeg altså puttet inn et innlegg. Det er ganske langt. Håper noen leser det likevel. Det er de siste månendenes fokus på ondskapen und...
hits