Andakt

FYLL KJÆRLIGHETEN MED KUNNSKAP

    Filipperbrevet 1, 9 - 11   Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjell...

JESUS TAR SEG AV DEN SOM HAR SVAK TRO

Matteus 14. 22- 33.Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens hans sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han op...

Tidens fylde

Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. (Galaterbrevet 4: 4- 5). I sommer ...

Skjulte skatter

I ham er alle visdommen og kunnskapens skatter skjult til stede. Kol 1. 3. Dersom du leser Bibelen jevnlig vil du av og til gjøre noen nye oppdagelser. Du oppdager ord som trøster og gir deg hje...

Ord i anledning påsken

DET ER FULLBRAKT Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Joh. 19. 30 Langfredag ble Jesus dømt, og senere pint til døde på ...

Jesu oppstandelse, troen og frelsen

Læren om Jesus oppstandelse er så viktig at den er nedfelt i kirkens bekjennelsesskrifter. De som ønsker å kalle seg kristne må derfor tro at Jesus virkelig stod legemlig opp fra de døde. Bibelen o...

JOMFRUFØDSELEN OG FRELSENS VERDI

Læren omjomfrufødselen er et av kirkens viktigste dogmer. Det går ut på at Guds Sønn ble foster i Marias liv, uten at Maria hadde omgang med en mann. Til denne dag har denne læren blitt bortforklar...

LØFTET GJELDER ENNÅ

HEBREERBREVET 4. 1 - 2. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap ...

SIKKER PÅ FRELSEN?

Mange kristne sliter fordi de ikke føler seg sikre på at de virkelig er Guds barn. De har ikke det vi kaller frelsesvisshet. Disse trenger hjelp til å forstå hva det vil si å være frelst, og de tre...

Å bære frukt for Gud

800x600 Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

JESUS - MER ENN EN PROFET

De fleste bibelforskere er enige om at Jesus var en profetskikkelse. Jesus anerkjennes også av muslimene som profet. Men - hva betyr det egentlig at Jesus var profet? Dersom vi ser etter hva Bibele...

"ALLTID KRISTEN - ?"

Nå vil jeg skrive noen ord til dem som har vokst opp i et kristent hjem, og ikke kan huske noe annet enn at de hele tiden har vært kristne. Det er grunn både for dem og andre til å takke Gud for at...

OGSÅ DERE SKAL VITNE

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Fred, trengsler og helliggjørelse

Romerbrevet 5. 1- 5 Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss...

SAUER UTEN HYRDE

Markus 6. 34.Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget (om mange ting).Vi møter Jesus midt i hans v...

JESUS OG BIBELEN

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

DET ER FULLBRAKT

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Joh. 19. 30Langfredag ble Jesus dømt, og senere pint til døde på et kors. Dette var målet med Jes...

TIL ALLE SOM STREVER OG HAR TUNGT Å BÆRE

Matteus 11. 28 - 30.Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile f...

JESU MAKT OG KONG HERODES MAKT

Matteus 14. 1 - 13.På den tid fikk fjerdingsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus. Han sa da til sine tjenere: Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse kreften...

SVAK TRO FRELSER OGSÅ

Matteus 14. 22- 33.Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens hans sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han op...

BRØDUNDERET

Matteus 14. 14 ? 21.Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa. Stedet er ...

Å FORSTÅ JESUS

For ikke lenge siden hørte jeg det igjen. Påstanden om at Jesus forkynte på en måte som alle forstod. Jesus talte i lignelser, og brukte bilder fra dagliglivet slik at folk lettere kunne begripe de...

BØNN I JESU NAVN

Johannes 16. 23b - 24.Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Før sin lidel...

JULEANDAKT

Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte Lukas 2. 19.   Har du som leser dette tenkt gjennom denne setningen? Maria hørte ord om Jesus fra noen hyrder som kom til henne...

Advarsel mot de som fører troende mennesker bort fra Jesus

Apostelgjerningene 20. 28 - 32."Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg me...

Johannes 5. 1 - 9.

"Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har fem bueganger. I disse lå det en me...

Ord på veien

1. Kor 15. 1 ? 4. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast v...

Salme 33. 18 - 22.

Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live under hungersnøden. Alle mennesker har et forhold til Gud. Slik er de...

Hvordan leser du?

Lukas 10. 25 - 28. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa da til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan Leser du? Han svarte og s...

Våre bygninger og Guds

Matteus 24. 1 - 2. Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem. Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikk...

Bønn i Jesu navn

Johannes 16. 23b - 24. Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkom...

Den rike mann og Lasarus

LUKAS 16. 19 ? 31. ?Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin., og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten han...

2. Kor. 5. 19 - 20.

?Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv form...
hits