KORS OG FRELSE. OPPGJØR MED POSTMODERNISTISK KRITIKK AV FORSONINGSLÆREN

 

Bokforside Arne Helge Teigen

 

Jeg har nylig gitt ut en liten bok om forsoningslæren. Tittelen er Kors og frelse, oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren.

I løpet av de siste årene har læren om Jesu frelsesgjerning blitt et av de store temaene i internasjonal teologisk debatt. Troen på at Jesus Kristus bar straffen for menneskenes synder, settes under kritikk. De som går lengst, hevder at denne læren legitimerer vold og overgrep. I bokens første del skriver jeg om hvordan denne debatten kom i gang, hva den handler om, og hva slags tenkning den bygger på. Jeg presenterer fire kritikere og skisserer de argumentene de bruker. 

I bokens andre del skriver jeg om hvordan de argumentene som reises mot Bibelens lære om Jesu død for våre synder kan imøtegås. Hovedhensikten er å vise at Bibelen virkelig lærer at Jesus Kristus døde på et kors for å sone menneskenes synder. Dette er kjernen i den kristne tro. Dersom denne læren avvises faller hele den kristne tro sammen. Kritikk av læren om forsoningen gjøres stadig sterkere gjellende også her i Norge.  De argumentene som er brukt i den internasjonale debatten i flere år, målbæres både av fagteologer og andre. 

Flere har henvendt seg til meg og spurt hvordan de kan kjøpe boken. Fordi den er gitt ut på privat forlag, selges den ikke gjennom bokhandlere. Den som har interesse av den, kan sende meg en mail, og få den tilsendt i posten. Boken er ikke så veldig stor, bare hundre sider, og - den koster også 100 kr. I tillegg kommer porto. Den kan bestilles på mail til ateigen@fjellhaug.no. 

Arne Helge Teigen

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits