Tidens fylde

 

 

Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. (Galaterbrevet 4: 4 - 5).

 

I sommer besøkte jeg Roma for første gang. Jeg så noen av byens ruiner og minner fra oldtiden. Det som gjorde sterkest inntrykk på meg var Colosseum. Denne oldtidsarenaen rommet ca. 50.0000 tilskuere. Den står der i all sin dysterhet, som et vitnesbyrd om menneskelig ondskap. Her ble det utkjempet gladiatorkamper på liv og død. Her led mange av de første kristne martyrdøden. Her demonstrerte den romerske stat sin makt over liv og død i en tid preget av angst, undertrykkelse og mørke.

 

Denne tiden kaller Bibelen «tidens fylde». Ifølge profetiene, skulle Guds Sønn fødes inn i verden nettopp da. Jomfruen som fødte ham, var en ung og fattig kvinne, som bodde i et land der den romerske okkupasjonsmakten rådet. Etter Jesu fødsel tok det ikke lang tid før makten rørte på seg. Bibelen forteller at den mektige Herodes, romernes fyrste i Israel, sendte sine soldater ut for å rydde Jesus-barnet av veien. Alle guttebarn under to år i Betlehem og i bygdene rundt, ble drept. Jesus unnslapp fordi en engel varslet Josef og befalte ham å flykte til Egypt med mor og barn (Mat 2: 13 - 16). Barnedrapet i Betlehem er festet til lerretet av Rubens. Slik bare malerier kan, viser det hvordan mørkets fyrste gjorde seg gjeldende "i tidens fylde" da Gud sendte sin Sønn. Mørke og elendighet kan ikke hindre Gud. Han vil inn, nettopp der mørket er.

 

Enkelte tror at oldtidens barbari er et tilbakelagt stadium. Slik tenkte mange i årene før første og andre verdenskrig. Man talte om fred i vår tid, og fred i Europa. Likevel - både første og andre verdenskrig kom, med skyttergraver, holocaust og folkemord. Syndens makt har alltid overgått menneskers beregninger.


Denne julen kan vi se tilbake på et år som har vært ondt og grusomt for mange. Kristne og andre minoritetsgrupper forfølges. Det benyttes barbariske metoder som vi trodde hørte oldtiden til. Den situasjon mange lever i, står i sterkeste kontrast til vår egen glitrende førjulstid. Likevel, det er ikke få som opplever livet mørkt og vanskelig også midt i vår velstand. Noen, ikke minst barn, gruer seg til julen fordi konflikter og brudd i deres tilværelse oppleves særlig sterkt nettopp da.

 

Alt dette ser Gud, og han lengter etter å gi mennesker del i et nytt og annet liv. Dette livet gir han, ved og gjennom sin Sønn, Jesus Kristus. Jesus kan komme inn i alle slags livssituasjoner. Dette har han bevist, fordi han første gang kom på det umulige tidspunktet som Bibelen kaller «tidens fylde». Den gang kom Jesus for å gjøre frelsen og det nye livet mulig for hver eneste en av oss. Derfor kan Jesus også komme inn i ditt liv.

 

Vi kan kanskje forstå dette litt bedre, dersom vi reflekterer over uttrykket «tidens fylde». Uttrykket handler ikke bare om et tidspunkt. «Fylde» betyr også mangfold. Ordet er derfor betegnende, både på den tiden vi lever i, og den tiden som var da Jesus ble født. Vår tid er mangfoldig, fordi den er full av enkeltmennesker som er forskjellige, med hensyn til kulturell bakgrunn, hudfarge, interesser, status - og livssituasjon. Hver eneste en i menneskehetens mangfold er høyt elsket av Gud. Alle har samtidig del i en felles ulykke. Uten Jesus lever alle borte fra Gud, og dypest sett har alle syndet mot ham som elsker dem så høyt. Slik er det, fordi synden ikke bare består i krefter som omgir oss. Synden har også makt i våre hjerter, slik at vi tenker og handler i opprør mot Guds gode vilje.

 

Likevel er det håp. Midt i menneskehetens mangfoldige historie skinner nemlig et stort lys som ingen har klart å slukke. Dette lyset er Jesus. Lyset stråler gjennom alle slekter, fordi ordet om Jesus ikke lar seg hviske ut. Mange vender seg likevel bort fra lyset. Andre forstår ikke meningen med det. Atter andre forsøker å dekke det til ved å bortforklare det. Enda flere overser det.

 

Likevel skinner det.

 

La oss feire julen ved å rette blikket mot dette lyset.

 

Hva er lyset som stadig skinner i mørket?


Jo, det er budskapet om at Jesus har gjort opp for alle dine synder. Ved det har han allerede kjøpt deg retten til å bli Guds barn. Han som er Gud selv, vil ikke annet enn å gi deg fred og tilgivelse for alt som er galt i livet ditt. Gud innbyr deg til å ta imot dette. Det gjelder deg som aldri har tatt imot det før, og deg som har levd i troen i mange år. Søk Jesus og takk ham fordi han en gang kom. Du finner ham i Bibelen - Den boken som Martin Luther i sin tid kalte krybben der Jesusbarnet ligger.

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits