Skjulte skatter

 

I ham er alle visdommen og kunnskapens skatter skjult til stede. Kol 1. 3.

 

Dersom du leser Bibelen jevnlig vil du av og til gjøre noen nye oppdagelser. Du oppdager ord som trøster og gir deg hjelp. Ord som du ikke har lagt merke til før. De gir deg innsikt i noe du ikke har sett eller forstått tidligere, eller de gir deg hjelp som du ikke har mottatt før. Fordi det er slik, har mange kristne en rekke bibelord som de er spesielt glade i, og som de har satt strek under i Bibelen sin.

Bibelordet fra Kolosser-brevet som er sitert ovenfor, er et slikt ord. Her leser vi at alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede i Jesus Kristus. Merk deg den merkelige ordbruken. Hvordan kan noe være skjult til stede? Det er egentlig ikke så vanskelig å svare på. Noe som er verdifullt kan vi oppbevare i en kiste, eller et skrin. Vi vet at den verdifulle gjenstanden er der, men vi ser den ikke før vi åpner kisten.

Slik kan det også være med enkelte mennesker vi kjenner. Noen har vi lett for å undervurdere fordi de ikke sier så mye. Kommer vi i snakk med dem oppdager vi kanskje at de har større forstand på mange ting enn vi trodde.

Skal man se skatten, må man åpne kisten. Skal man oppdage hva andre kan lære oss og gi oss innsikt i, må vi ta tid til å lytte til dem.

Slik er det med Jesus.

I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.

Det betyr at Gud regner visdom og kunnskap som er i Jesus, som dyre skatter.

Hvordan få tilgang på disse skattene?

Det første svaret er, du må åpne Bibelen og lese den. Det er der disse skattene egentlig er.

Det andre svaret; Søk Jesus i Bibelen. La ham tale til deg gjennom Bibelens ord. Tal selv til ham i bønn.

Da vil du etter hvert oppdage skattene.

Den største av dem alle er at Jesus har gjort alt som er nødvendig for å frelse deg. Han har sonet og gjort opp for dine synder, og han gir deg syndsforlatelse og frelse.

Det er selve grunnlaget og sentrum i den visdommen og kunnskapen som åpenbares i Jesus.

Skal du få innsikt i flere av visdommen og kunnskapens skatter, må du søke dette i Bibelen, i bønn til Jesus.

 De er skjult til stede i ham - hele tiden

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits