Å bære frukt for Gud

Salme 1. 1 - 3

Salig er den mann som ikke vadrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre , plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid. og dets blader visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.

 

Hvordan kan jeg bære frukt for Gud?

Bibelen svarer på dette spørsmålet ved å sammenligne det mennesket som bærer frukt , med et tre som står plantet ved rennende bekker og suger næring av jord som er oppbløtt av vannet som renner forbi. Liksom næringen treet suger til seg fører til at treet bærer frukt, bærer også en kristen frukt. Forutsetningen for at dette kan skje, er at vi benytter oss av Guds ord, på samme måte som treet suger næring ut av det rennende vannet.

Dette betyr at det er næring og kraft til et nytt liv i Bibelens ord. Den som tror på Jesus og tar til seg av de ordene vi leser i Bibelen, vil komme til å få et nytt liv. En slik person vil komme til å bære åndelige frukter. Fruktene kommer fordi Jesus selv skaper dem i dette mennesket, gjennom ordet sitt.

Dersom du skal forstå hvordan du skal kunne bære frukt for Gud, må du altså først tenke gjennom hvordan frukten kommer på et tre. Du skal ikke ha mye kjennskap til naturlivet før du kan si at frukten kommer av seg selv, så sant treet får vann og næring. Det er ikke treet som bringer frem frukten, men det er krefter i naturen selv som gjør det. Det er vannet og næringen som treet tar til seg. Slik er det også i kristenlivet. Det er Guds ord som skaper liv i den som tror på Jesus, og som tar til seg hans ord.

En annen sak vi må være oppmerksomme på, er hvordan den frukten Jesus bringer frem i vårt liv egentlig er. Frukten er egentlig synlige virkninger av at et menneske er blitt født på ny og eier en ny natur. Derfor beskriver ikke Bibelen troens frukter som bestemte gjerninger eller aktiviteter, men som et særpreg ved en person. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet, (Gal 5,22).

Saken er nemlig at ingen av oss kan bære frukt for Gud av oss selv, slik vi er født inn i denne verden. Vi har en ond og fallen natur, og dersom et menneske prøver å opptre som en kristen uten å være født på ny, vil det ikke være i stand til å bære ekte frukt for Gud. Slik er det, selv om mange kan være i stand til å etterligne det kristne livet.

De som tar seg tid med Jesus i bibellesning og bønn, kommer til å bære den sanne og ekte frukten for Jesus. De blir til hjelp for andre mennesker .

 

 

 

4 kommentarer

Aud Bente

28.07.2011 kl.21:33

Takk for gode ord! Nå har vi sittet rundt kjøkkenbordet i Tromsø, og delt din andakt fra bloggen :) Takk!

Arne Helge

04.08.2011 kl.23:56

Hei og takk for sist. Det ble en hyggelig og fin dag.

Kom hjem fra ferie i dag.

Tone Marie Nybø Solheim

11.08.2011 kl.21:46

Gratulerer med forlovet sønn! Med hilsen hans tilkommende svigermor :)

Arne Helge

13.08.2011 kl.23:49

Jammen bra jeg åpnet bloggen i dag, det er en stund siden sist.

Jeg vil da gratulerer med forlovet datter! Og - hilse fra svigerfar in spe.

Dette var veldig hyggelig

Arne Helge

Skriv en ny kommentar

hits