JESUS - MER ENN EN PROFET

 

De fleste bibelforskere er enige om at Jesus var en profetskikkelse. Jesus anerkjennes også av muslimene som profet. Men - hva betyr det egentlig at Jesus var profet? Dersom vi ser etter hva Bibelen har å si om denne saken, vil vi oppdage at det betyr at han var mye mer enn et menneske. Måten Bibelen omtaler Jesus som profet på, viser nemlig at Jesus er Gud. La oss se på det i det følgende.

I følge Det gamle testamentet, skulle det en gang i fremtiden stå frem en profet som skulle ligne Israels store leder, Moses. Han skulle tale Guds ord til folket, leser vi i 5. Mos 18. 15.  Da Jesus stod frem, forstod mange at han var denne profeten Joh 1. 21. 4. 19. Men, til deres undring,  viste Jesus seg også å være mye mer enn en vanlig profet. Folk som hørte Jesus tale, ble slått med undring over hans lære, fordi han talte med mye større myndighet enn de som tidligere hadde stått frem som profeter. Mat. 7. 28 - 29.

Når Jesus talte, innledet han ikke sine taler med uttrykket "så sier Herren", slik de andre profetene gjorde. I stedet brukte han uttrykket  "jeg sier dere". Deretter fulgte Jesu budskap. Jesus talte Guds ord i første person. Med dette gav Jesus til kjenne at han var Gud . Mat 5. 18, 6. 2, 8. 10.

 

JESU OPPGAVE SOM PROFET

Hvorfor var Jesu profetiske gjerning nødvendig?

Vi nærmer oss et svar på dette, dersom vi spør på en noe annen måte: Hvorfor trenger vi å høre Jesu ord for å bli frelst? Svaret er at bare Jesus kan forklare oss meningen med det han i sin tid gjorde for å frelse oss. Det er dette Jesus gjør gjennom sin gjerning som profet. Han forklarer oss hvorfor han som er Gud ble født inn i verden, og han forklarer oss hvorfor han måtte dø på et kors.

Dette budskapet skaper tro hos de menneskene som hører det. Ved dette budskapet gjenopprettes derfor det tillitsforholdet mellom Gud og enkeltmennesker som ble ødelagt ved syndefallet. Derfor lærer Bibelen at mennesker blir frelst ved ordet om korset, altså, ved det budskapet som forklarer meningen med Jesus død på korset. 1 Kor 1. 18.

Det jeg her har skrevet viser at Jesu gjerning som profet er nødvendig for at mennesker kan komme til tro på Jesus og bli frelst. Jesu gjerning som profet er med andre ord en nødvendig del av det han gjør for å søke og frelse mennesker. Han søker, nettopp gjennom det ordet han har talt til oss.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits