"ALLTID KRISTEN - ?"

 

 

Nå vil jeg skrive noen ord til dem som har vokst opp i et kristent hjem, og ikke kan huske noe annet enn at de hele tiden har vært kristne. Det er grunn både for dem og andre til å takke Gud for at de har fått leve sammen med Jesus hele oppveksten. Det er ikke mindreverdig å ikke ha en omvendelsesdato å se tilbake på, eller å si at en ble frelst i dåpen som barn.

 

Samtidig kan det være til hjelp for de som er i en slik situasjon å være klar over at oppvekst og personlig modning fører med seg et behov for å få klarhet i om en virkelig er frelst. De som alltid har regnet seg som kristne må ofte gjennom en prosess der det må bli klart for dem at hele deres frelse hviler i det Jesus har gjort, ikke i deres egne gjerninger eller prestasjoner.

 

Hvordan den enkelte opplever denne prosessen er forskjellig. For noen fører det med seg mange kamper og mye tvil. For andre går det mer rolig for seg. Felles er at en opplever det frigjørende å få lov til å se bort fra seg selv, og tro at Jesus virkelig har gjort alt det som trengs for at en kan være frelst.

 

Det er naturlig for en kristen å søke seg ut av tvil og usikkerhet med hensyn til spørsmålet om en er frelst eller ikke, og det er særlig viktig å ha klart for seg at bare ordet om Jesus kan gi hjelp og visshet om den saken.

 

Enkelte av dem som har kalt seg kristne hele livet må innse at de kan ha hatt perioder i livet da de egentlig har vært borte fra Gud. Det kan skyldes flere forhold. I oppveksten kan man ha kommet bort i retninger som lærer galt om Jesus, eller en kan komme inn i bevegelser der det legges så sterk vekt på opplevelser eller prestasjoner, at Jesu frelsesverk kommer helt i skyggen. Noen regner seg også som kristen på feil grunnlag. Man synes det er nok å tilhørte et kristent miljø, eller å være aktiv som kristen.

 

Dette minner oss om at det er mulig å komme bort fra Jesus uten å være klar over det. Det er svært viktig for dem som er i en slik situasjon at de får høre Guds ord på en slik måte at ordet gir dem klarhet i at de egentlig bygger sin kristne tro på seg selv og ikke på Jesus.

 

Les Jesaja 40. 1 - 2:

Trøst trøst mitt folk! Sier deres Gud

Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder

 

 

 


2 kommentarer

Marius Bergersen

16.02.2011 kl.12:55

Flott andakt dette! :)

Det er nok mange som føler seg godt igjen i dette.

Jeg gjør i hvertfall det, og det er så absolutt sant det du skriver! :)

Arne Helge

16.02.2011 kl.17:03

Hei Marius

Takk for hyggelig kommentar. Jeg blir glad, dersom det jeg skriver er til hjelp for noen.

Gud skal ha æren for det

Arne Helge

Skriv en ny kommentar

hits