OGSÅ DERE SKAL VITNE

 

 

"Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen. Sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal dere gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det".

Johannes 15.26 - 16.4a.

 

De tolv apostlene skulle vitne om Jesu død og oppstandelse.

Vi tenker at dette betyr at de skulle fortelle videre det de forstod og hadde sett fra Jesu liv her på jorden. Dette er sant, men likevel ikke helt dekkende. Apostlene skulle ikke bare vitne om det Jesus gjorde på jorden, men også om hva som skjedde i Himmelen da han døde og oppstod. Alt dette måtte Den Hellige Ånd forklare for disisplene, og ved det, satte han dem i stand til å vitne om ham.

Ånden viste dem at Jesus gikk inn i Himmelen og bar seg selv frem som et offer for verdens synd, da han  døde på korset. Han viste dem også at Gud betrakter Jesu offer som en fullkommen soning for all verdens synd.

Den Hellige Ånd har sørget for at ordet om Jesus er blitt skrevet ned. Det førte til at vi fikk de skriftene som kalles Det nye testamentet. Fordi Ånden har gitt oss Bibelen, kan vi stole på at den forteller oss sannheten, både om hva som skjedde på jorden og i Himmelen, da Jesus døde og oppstod.

Alle som kommer til tro på Jesus får være med og bære ordet om ham videre til andre mennesker.

Vitnesbyrdet deres fører til at mennesker deles i to grupper. Noen blir Jesu disipler, andre blir motstandere av ham. Motstanden kan komme fra uventet hold. De første troende fikk erfare at de fromme  fariseerne ble deres verste og farligste fiender. De forfulgte og drepte de troende med god samvittighet fordi de trodde de tjente Gud med det.

Denne motstand og forfølgelse kom nok overraskende på de første troende. Den kommer også overraskende på mange som vitner om Jesus i dag. Derfor forbereder Jesus oss på hva som kan skje som følge av at vi vitner om ham. Det gjør han, for at vi, når dette kommer, skal minnes hva han sa.

 

Han vil vi skal være forberedt

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits