JESUS OG BIBELEN

Johannes 6. 1 - 15


I begynnelsen av Johannes 6 kapittel fortelles det om hvordan Jesus mettet fem tusen mennesker med fem brød og to fisker (1 - 13). Dette vakte veldig oppmerksomhet. Folk begynte å følge etter Jesus på grunn av de under han gjorde. I tillegg begynte de å spørre hvem Jesus egentlig var. Flere mente at han var den store profeten som skulle komme, altså Messias. Det førte til at de ble opptatt av hva slags nytte de kunne ha av ham. De ville ta ham med makt, og gjøre ham til konge, leser vi i vers 14 - 15.

Hvorfor ville de gjøre Jesus til konge ved å bruke makt? Jeg tror det må bety at de ville gjøre ham til en konge som de selv hadde den egenlige makten over. Dersom det er tilfelle, lignet disse menneskene på noen som søker Jesus også i vår tid. Mange sier de vil ha Jesus til konge i sine liv, men i realiteten vil de selv bestemme hvordan Jesus skal være, og hva han skal gjøre.

Hvorfor er det slik?

Svaret er enkelt. Man søker ikke Jesus i Bibelen, men danner seg en oppfatning av ham med utgangspunkt i egne forventninger. På Jesu tid forventet mange at Jesus skulle løse de politiske og sosiale problemene som Israel led under. Man forventet med andre ord en politisk Messias. En Messias som kunne etablere "Guds rike" som en sosiopolitisk størrelse på jorden. Lignende forventninger har mange også i dag.

Men en slik Messias ville ikke Jesus være. Han trakk seg derfor tilbake fra folkemengden. Da han traff dem igjen, begynte han å tale til dem for å forklare hvorfor han var kommet og hva han ville gi til menneskene.

Da tok Jesus utgangspunkt i det jødiske folks Hellige Skrifter, altså den boken vi kaller Det gamle testamentet. Han forklarte at disse skriftene består av profetier og forutsigelser som Jesus var kommet for å oppfylle. Med dette utgangspunktet forklarte han også meningen med sine mange undergjerninger. Underne er tegn. De peker utover seg selv, og meningen med dem kan vi bare forstå i lys av De hellige skriftene.

Brødunderet hadde en ganske bestemt betydning. Messias skulle gi folket brød fra Himmelen, slik Moses i sin tid gav Israels barn manna da de var på vandring i ørkenen, etter befrielsen fra fangenskapet i Egypt (2. Mos. 16. 4ff). Brødunderet var derfor en foregripende oppfyllelse av denne profetien. Jesus ville nemlig gi folket mer enn brød. Han ville gi dem seg selv.

Brødunderet peker derfor frem mot det Jesus gjorde da han gav seg selv som et sonoffer for alle menneskers synder. "Jeg er det levende brødet som kommer ned fra Himmelen", sier Jesus (Joh 6. 51). Enhver kan motta dette brødet ved å ta imot Jesus som sin frelser  - og - likesom de fem brød og de to fisker var nok til å mette fem tusen i ødemarken, er Jesu frelse så stor at det er nok til alle som tar imot den.

Dette forstod ikke folket. De så ikke tegnet, sier Jesus. Grunnen til det var altså at de ikke så underet Jesus gjorde i lys av Skriftens tale om ham. Jesus er uløselig knyttet til Bibelen, og uten Bibelen kan vi verken lære ham å kjenne, eller ha noe personlig forhold til ham.

Én kommentar

Ragna Maria Oma

29.11.2015 kl.16:08

Dette var en veldig god "påminnelse" om hvor viktig det er å lese i Bibelen. Det er ikke noen annen måte å bli kjent med Jesus!

Skriv en ny kommentar

hits