DET ER FULLBRAKT

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.
Joh. 19. 30


Langfredag ble Jesus dømt, og senere pint til døde på et kors. Dette var målet med Jesu liv. Han, som er Gud, tok selv på seg dommen over all den synd som du og jeg har gjort oss skyldige i. Han betalte og gjorde opp for alt sammen. Dette gjorde Gud for at du og jeg skulle gå fri fra den dom vi har fortjent.

Like før Jesus døde sa han "det er fullbrakt".  Det er bare apostelen Johannes som har skrevet at Jesus sa disse ordene. De andre evangelistene nevner det ikke, men et par av dem nevner at Jesus ropte høyt like før han døde.

Du undrer kanskje på hvorfor Johannes hørte noen ord fra Jesus som de andre disiplene ikke fikk med seg? Grunnen kan være at Johannes stod nærmere Jesus enn de andre disiplene. Da Jesus led stod han helt inntil korset der Jesus hang, slik at han til og med kunne samtale med Jesus. Derfor hørte han at Jesus, like før han døde sa ordene "det er fullbrakt".

Det at Johannes stod nær Jesus, og det at han hørte noe som de andre ikke hørte, minner oss om noe viktig. Det viser oss at den som lever nær Jesus får en dypere innsikt i frelsen enn andre. Det viser oss også hva det vil si å leve nær Jesus. Å leve nær ham er å leve nær korset. Det er å ta til seg hva Guds ord sier om Jesu død hver eneste dag.

Det finnes bekjennende kristne som mener at de kan ordet om korset så godt at de ikke har bruk for å høre det mer. De lever i en farlig stilling. De har ikke innsett at ordet om korset er noe kristne mennesker lever av. De har kanskje ikke en gang erfart at det er ordet om korset som både gir det evige livet og bevarer den som tror på Jesus.

Lever du nær korset, eller står du på avstand fra Jesus?  Flere har den rette kunnskap om hvorfor Jesus døde. Men ikke alle disse har fått se hva det betyr at Jesus har fullbrakt hele frelsen for dem. Derfor finner de ingen hvile. Innerst inne opplever de at de står langt borte fra Jesus, selv om de nok forsøker å tjene ham.

Har du det slik vil jeg si deg noe. Når du hører eller leser om Jesu død på korset kommer Gud nær til deg. Han vil du skal ta til deg at Jesus har fullbrakt frelsen for deg. Du slipper å streve mer. Jesus gjorde alt det Gud krever av deg. Lenge før du ble født fullførte han din frelse på Golgata. Når det gjelder din frelse er det derfor bare en ting som skal fylle synsfeltet ditt. Jesus som ble korsfestet for dine synder. Du skal bare regne med det Jesus har gjort og holde alt annet i livet ditt utenfor.   

Én kommentar

Marthe

08.06.2012 kl.16:02

Takk for alt Gud gjør gjennom dere søsken i Herren Jesus Kristus! dere settes stor pris på og jeg vil be for dere. fortsett deres Hellige arbeid innenfor Herren. hold ut, og husk,ingenting er umulig for Gud! Gud velsigne dere alle! Halleluja!

Skriv en ny kommentar

hits