Ord på veien

1. Kor 15. 1 ? 4. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere ? om dere ikke forgjeves er kommet til tro. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene.


I Korinterbrevet tar apostelen Paulus opp en rekke saker som har betydning for de troende. Han skriver om nådegavene, det kristne livet, og om mye annet, og alt dette er viktig.

På slutten av brevet minner han imidlertid sine lesere om hva det er i Bibelens budskap som er viktigst for dem. Det er ikke ordet om nådegaver, heller ikke formaningene om hvordan vi skal leve, men et helt bestem budskap som vi trenger for å bli bevart som kristne. ?Ved det blir dere frelst dersom dere holder fast ved det??, skriver Paulus (v. 2.) Hva slags budskap er dette? La oss lese hva Paulus skriver, han sier at det er:

- Et budskap som de troene har hørt før, altså ikke noe nytt.

- Et budskap som de allerede hadde tatt imot.

- Et budskap som de står fast i.

- Et budskap som hørte til det første Paulus lærte dem.

Det er et todelt budskap, nemlig det som handler om Jesu døde og oppstandelse for våre synder skyld. Læren om skapelsen, nådegaver, og det kristne livet er viktig. Men dypest sett er det likevel ikke dette som bevarer deg som en kristen. Til dette bruker Gud budskapet om Jesu død og oppstandelse.

Kanskje du spør hvorfor nettopp dette budskapet har slik betydning for å bli bevart som en kristen? Jeg tror vi finner svaret ved å spørre hva Jesu oppstandelse betyr for oss. Bibelen viser at det er en sammenheng mellom synd og død, og en tilsvarende sammenheng mellom det å leve etter Guds lov, og det å få rett til å leve. Den som synder skal dø, leser vi i Rom. 5. 12. Den som oppfyller loven og er rettferdig, skal derimot leve. 3. Mos. 18. 5.

Så - hvorfor stod egentlig Jesus opp? Svaret er at han hadde retten til å leve fordi han var rettferdig, altså fordi han hadde oppfylt alle lovens krav. Denne retten beholdt han, selv om han hadde fått ansvaret for all verdens synd, og derfor måtte dø. Døden kunne ikke holde på Jesus, Gud reist ham opp, gav ham det han i kraft av sitt fullkomne liv hadde rett på, - Jesus stod derfor opp som den som overvant synden og døden, ikke bare for seg selv, men også for oss.

Hva betyr dette for deg? Det betyr mer enn at Jesus døde for dine synder og gjorde opp for deg, det betyr også at Gud gir deg Jesu rettferdighet. Det skjer i det øyeblikk du tror på ham, og med det får du også retten til det evige livet. Da kan det sies to ting om deg. Du fortsetter å være et menneske som en gang skal dø. Samtidig er du et menneske som skal leve, i evighet. Liksom døden ikke kunne holde på Jesus kan den heller ikke holde på deg som tror på Jesus. Du eier jo hans rettferdighet, og Bibelen sier at den rettferdige ved tro, skal leve? Rom 1. 17.

Glem ikke at Jesus er oppstanden, at han lever i Himmelen. Glem ikke at han hver dag går i forbønn for deg, at han står for Guds trone som vår talsmann og forsvarer. Glem ikke at han viser Faderen sine naglemerkede hender, og ved det vitner om at vår gjeld til Gud for evig er sonet og betalt. Glem heller ikke at Gud Fader ser deg, gjennom sin Sønn Jesus Kristus, som fullkommen og ren.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits