Hvordan leser du?

Lukas 10. 25 - 28. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa da til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan Leser du? Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand , og din neste som deg selv! Da sa han til ham : Du svarte rett. Gjør dette, å skal du leve!

I Lukas evangeliet leser vi om en mann som kom til Jesus for å få svar på et spørsmål som var viktig for ham. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, spurte han. Jesus svarte med å stille ham to spørsmål. Hva står skrevet i loven? - og - Hvordan leser du? Merk deg det siste spørsmålet først. Jesus var ikke bare interessert i at denne mannen leste i Guds ord, han spurte også hvordan han leste.

Hvordan leser du i Bibelen? Noen synes Bibelen er en interesann gammel bok, og leser litt i den av den grunn. Andre synes den har så mange verdifulle og gode tanker. Hvordan vi leser, er avhengig av hvilke spørsmål vi søker svar på. Du som hele tiden leser for å finne svar på hva du skal gjøre for å få det rett med Gud, vil få en merkelig erfaring. Du vil erfare at det du leser i Bibelen gjør det mer og mer vanskelig for deg å være en kristen. Gud krever så mye. Han krever for eksempel fullkommen kjærlighet. Du skal elske Gud av all din makt og styrke og din neste som deg selv har vi nettopp lest. Dersom du er ærlig vil du se at dette får du ikke til. Jeg som skriver dette har opplevd dette selv. At jeg fikk gå igjennom en slik vanskelig periode i livet mitt er jeg glad for nå, for i den tiden viste Jesus meg hva det er å være en kristen ved først å vise meg at jeg ikke fikk det til å være en kristen. Jeg fikk ikke til å angre rett, overgi meg helt, eller å føle meg rett grepet av det jeg leste. Jeg måtte rett og slett gi opp å vente på hva jeg kunne få til.

Jeg vil gjerne gi et par råd til deg som synes kristenlivet er vanskelig akkurat nå. For det første: Det er viktig at du leser Bibelen. Ta deg tid til det hver dag. For det andre: Begynn å lese Bibelen på en ny måte. I stedet for alltid å spørre hva skal jeg gjøre for å få skikk på kristenlivet mitt, skal du spørre: Hva har Jesus gjort for meg? Selv om du kanskje vet svaret på dette spørsmålet er det likevel viktig at du leser det Bibelen sier om dette.

Når du leser om Jesus vil det etter hvert skje noe med deg. Ordene om Jesus blir noe mer enn en teori for deg. De blir ord du lever av. Ord som gir deg troen og styrker den. Slik er det fordi ordene om Jesus viser at Jesus tok imot den dom og straff du og jeg fortjener da han døde på korset. Så sant du tror på Jesus og regner med ham, er du fri fra Guds dom. Du er frelst, selv om du synes at du ikke får til å være en kristen. Alt dette betyr ikke at du skal slutte å spørre hva du skal gjøre for Jesus. Men spørsmålet om hva vi skal gjøre er alltid spørsmål nummer to for en kristen. Spørsmål nummer en er alltid hva har Jesus har gjort for oss. Når du først ser på hva Jesus har gjort for å frelse deg får du lyst til å takke ham og leve for ham. Da viser Bibelen deg også hva Jesus vil du skal gjøre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits