Bønn i Jesu navn

Johannes 16. 23b - 24. 

Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.

Etter Jesus død og oppstandelse skulle disiplene få rett til å be på en måte de ikke hadde bedt før. De skulle få be i Jesu navn.  Hva innebærer retten til å be i Jesu navn? Vi forstår det et stykke på veg når vi ser hva det betyr å være rettferdiggjort og frelst.

Da du tok imot Jesus skjedde noe i Himmelen. Gud tilregnet deg Jesu fullkommenhet og renhet. Fra det øyeblikk begynte Gud å se på deg som sitt barn og som et menneske uten synd. Ikke fordi du er uten synd i deg selv, men fordi han regner med Jesus i stedet for deg.

Det er dette nye forholdet til Gud som får følger for din bønn. Som barn av Gud får du be med de rettigheter som Jesus selv har overfor Gud. Du slipper å tenke på om du selv har fortjent at Gud svarer din bønn. I stedet får du regne med at Gud hører og svarer dine bønner for Jesu skyld. Slik får du be i Jesu navn. 

Bønnen i Jesu navn følges av et veldig løfte. Gud vil gi oss alt vi ber om. Dette blir lett misforstått. Mange tror det betyr at Gud alltid vil svare våre bønner slik vi synes det er best. Vi må derfor ha klart for oss at den som ber i Jesu navn har trang til å bøye sin egen vilje inn under Gud og be om det som er etter Herrens vilje. Gud har gitt ham et sinn som forbyr ham å kreve av Gud eller å kommandere ham. I bønnekampen bøyer han seg for at Gud vet hva som tjener til det beste. 

Likevel får vi bære frem for Gud alle behov i livet vårt. Vi får tale til ham både om det som er smått og det som synes stort eller umulig. Gud har lovet at han for Jesus skyld vil røre ved alt vi legger frem, og i den betydning kan vi si at han gir oss alt. Han vil svare våre bønner i rette tid slik at alt, også det som er vanskelig og uoverkommelig, likevel tjener oss til det beste.  

En kristen kan til tider oppleve situasjoner som han ikke forstår eller ser utvei fra. Problemer som i seg selv ikke fører noe godt med seg. Særlig ser det ille ut dersom det er blandet synd og fall inn i en sak og når en selv har skyld. Da ser alt håpløst ut og noen fristes til å tro at en er forkastet av Gud.

Nettopp i slike situasjoner får vi ta til oss at Gud har gitt oss rett til å be i Jesu navn. For det første får vi be om, og ta imot, nåde og tilgivelse for våre egne feil eller fall. For det andre får vi tro at Gud også vil ta seg av det som er vondest og mest uforståelig i livet vårt. Det er ikke sikkert at Gud tar fra oss det som er vår byrde, men han rører ved den, slik at til og med den tjener oss til det gode.  

Det var vanskelig for disiplene å forstå at Jesus har makten også over det onde. Det er også uforståelig for oss. Likevel sier Bibelen at det er slik. Derfor gir løftet om bønnhørelse en usigelig glede og fred i Jesus Kristus. En fullkommen glede over at Gud for Jesu skyld lar alle ting samvirke til gode for sine barn. Rom 8.28.   

5 kommentarer

mariann

18.02.2007 kl.01:08

Hei hei Arne Helge. Har nettopp lest mye interessant her på bloggen din. Utrolig bra at du tar deg tid til å skrive her! Mange som setter pris på det. Jeg i hvert fall..

Belcker'n

18.02.2007 kl.21:01

Ville bare tipse om Mutter'ns blogg.http://mariposa-gunhild.blogspot.com/

Arne Helge

20.02.2007 kl.21:49

Hyggelig å høre, jeg mener lese, Mariann.

Kjartan

01.03.2007 kl.00:30

Dette gjorde godt å lese! Svært oppklarene. Alltid godt å bli minnet om!

Oddgeir

08.05.2007 kl.12:57

Syns det er fint at du skriver andakter her. Setter stor pris på det. Sikkert mange andre også :)

Skriv en ny kommentar

hits