Den rike mann og Lasarus

LUKAS 16. 19 ? 31.  ?Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin., og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. Da ropte han, og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus så han kan dype fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det onde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus ? for jeg har fem brødre ? for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem. Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde vil de omvende seg. Men han sa til ham. Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde?.  


Hva kommer etter døden? Jesus lar oss ikke være i tvil. På den andre siden skal du enten finne deg selv i fortapelsens pine, eller hos Jesus.  

Dette sier Jesus til fariseerne, og med sine ord ønsker han å vise dem at de var bundet av noe som lukket dem ute fra Himmelen. De var altfor glad i penger og rikdom. Mange av fariseerne var rike. Ikke bare på jordisk gods, men også på ære, anseelse og makt. Det de hadde i denne verden var for mange av dem deres store lykke. Jesus lærer at det er vanskelig for de rike å bli frelst. Grunnen er at Satan frister dem til å bruke sin rikdom til å leve for seg selv. Det fører til fortapelse.  Får Satan makt over lommebok og bankkonto, får han snart også makt over hjertet. Dette gir seg uttrykk i ubarmhjertighet og likegyldighet overfor andre menneskers nød. Liksom den rike mannen ikke så Lasarus som var lagt ved hans dør, ser de ikke andre menneskers behov for hjelp.

Gud prøver oss av og til ved å føre mennesker som trenger vår hjelp inn i vår vei. Ikke sjelden dreier det seg om troende brødre og søstre. De er kanskje ikke det vi kaller fattige, men likevel tenger de hjelp. Desverre kan en og annen vitne om at ingen så deres nød da de trengte støtte.  Hva er grunnen til denne kulde? Svaret er at mange troende har begynt å leve for seg selv. I vår tid setter Satan inn sitt angrep på en hel generasjon kristne og frister oss til å tro at vår lykke er statussymboler og velferd. Dette er en av grunnene til at det kan bli så hardt og kaldt også mellom kristne. Kjærligheten til rikdom og ære jør hjertene harde og kalde. Når det blir slik med oss, får ikke Jesus komme til for å tale til oss om vårt pengeforbruk og om det vi burde gi til Guds rikes arbeid. Nøden for de ufrelste får ikke plass i hjertet og Jesus selv lukkes etterhvert også ute fra våre liv.

Mange forstår ikke dette før de er i evigheten, men da er det for sent.  Førstr da det var for sent forstod den rike mannen at alt var tapt. Først i fortapelsens pine ble han fylt av angst for at hans brødre som levde slik som ham også skulle gå fortapt. Da han så Lasarus på den andre siden, trygg i Guds rike, fattet han likevel et slags håp. Han ba Abraham sende Lasarus tilbake til verden for å vitne for hans brødre som ennå levde der. Dette ønsket ble ikke oppfylt. Han fikk et svar som peker på at Gud har etterlatt seg et ord i verden som gir klar beskjed om hvor frelsen er å finne. Det er Bibelens ord som vitner om at hver den som tar sin tilflukt til Jesus ikke går fortapt men får evig liv. Den som vil gå utenom dette ordet kan ikke bli frelst. 

Jesus er totalt annerledes enn alle fariseiske selvdyrkere. Han er full av nåde og barmhjertighet. I det skjulte fant han Lasarus og tok ham med til Himmelen. Ja, Jesus fant Lasarus, han som ingen andre så noen verdi i. Han som ble utsatt for kulde og nedlatende blikk fra den rike mann. Jesus betalte den høyeste pris, nettopp for ham som var så fattig og ynkelig. Han betalte med sitt eget liv og blod.  

Det viser seg ofte at de som ikke er noe i menneskers øyne lettere lar seg frelse enn de rike og mektige. I dødens øyeblikk eier de noe som fører dem like inn i Himmelen. De eier Jesu nåde og rettferdighet og blir ikke fordømt på grunn av sine synder. Derfor skal de trøstes i evighet, i samfunn med de hellige. Det er også håp for fariseerne. Jesus står med åpne armer og innbyr dem til å omvende seg og bekjenne sin egoisme og egenkjærlighet som synd, for ham. Jesus vil at også de skal få ta imot nåde og frelse.  Lasarus hadde ingen rikdom, ære eller anseelse. Han var fattig, og en skammens mann, som levde under folks forakt. Jesus viser oss at Lasasrus likevel eide noe som de fleste rike og velsette ikke hadde. Det evige livet.

4 kommentarer

Hanne Ferkingstad

06.02.2007 kl.12:31

Hei hei.Du eg har eit lite spørsmål til deg. Eg har nettopp funne ut at min menighet opprinnelig høyrer til plumit bevegelsen. Veit du kva dette er? eg har liksom aldi høyrd om dei før.mvh. Hanne Ferkingstad

Bjarne

06.02.2007 kl.17:44

Viss ikkje A.H har tid å svara deg Hanne, så kan du jo f.eks ringa te Georg, han skrive jo om akuratt dette i masteroppg si, eller ei anna oppg.

hanne

06.02.2007 kl.21:34

åh jer an d... hehe konge d... an lars prøvte å forklara meg d men eg e kj så smarte så eg måtte jo barra spør på ny;)

Lars

09.01.2013 kl.20:37

veldig bra skrevet, har hjulpet meg veldig med en skoleoppgave! :-)

Skriv en ny kommentar

hits